עסקאות ותיקים חדשים

2020 / יולי 2020

ייצוג חברת פריון ברכישת חברת פאב אושן תמורת 22 מיליון דולר