עסקאות ותיקים חדשים

2019 / יולי 2019

ייצוג פח תעש בהסכם מכירת 70% ממניותיה