עסקאות ותיקים חדשים

2020 / יולי 2020

ייצוג אושר עד ברכישת מגרש בן 17.4 דונם בסביון