עסקאות ותיקים חדשים

2016 / פברואר 2016

ייצוג התאגיד הבינלאומי Oracle ברכישת Ravello Systems הישראלית