עסקאות ותיקים חדשים

2020 / יוני 2020

ייצוג חברת אופטימל פלוס בע”מ במכירתה לחברת National Instruments