עסקאות ותיקים חדשים

2020 / אוקטובר 2020

ייצוג או.פי.סי אנרגיה בשותפות עם מגדל חברה לביטוח, כלל ביטוח ופועלים שוקי הון ברכישת חברת CPV