עסקאות ותיקים חדשים

2021 / אפריל 2021

ייצוג OPC אנרגיה שבשליטת חברת האחזקות קנון, ברכישת 51% מחברת הטעינה וניהול האנרגיה ג’ינרג’י תמורת 67 מיליון שקל