עסקאות ותיקים חדשים

2020 / דצמבר 2020

ייצוג חברת No Fraud LLC, ברכישתה ע”י קרן הפריווט אקווטי הגלובלית Providence Strategic Growth Capital Partners