עסקאות ותיקים חדשים

2016 / דצמבר 2016

ייצוג חברת נוירודרם בע”מ בגיוס של 75 מיליון דולר בהנפקה לציבור (Follow-on Public Offering)