עסקאות ותיקים חדשים

2021 / אוקטובר 2021

ייצוג NeuroBlade בגיוס 83 מיליון דולר