עסקאות ותיקים חדשים

2021 / אפריל 2021

ייצוג חברת NanoFabrica ברכישתה על ידי Nano Dimension