עסקאות ותיקים חדשים

2020 / דצמבר 2020

ייצוג חברת מון אקטיב הישראלית ברכישתה של חברת המשחקים מלסופט