עסקאות ותיקים חדשים

2019 / אוגוסט 2019

ייצוג מלון Modani בחתימה על הסכם ניהול של רשת מלונות דן