עסקאות ותיקים חדשים

2019 / אוגוסט 2019

ייצוג חברת Mintigo ברכישתה על ידי חברת Anaplan