עסקאות ותיקים חדשים

2021 / דצמבר 2021

ייצוג Medigate ברכישתה ע”י Claroty בשווי של $400 מיליון