עסקאות ותיקים חדשים

2020 / אוקטובר 2020

ייצוג .Med-Red Land Bridge Ltd בחתימתה על מזכר הבנות עם קצא”א לשת”פ בהולכת נפט מהאמירויות לאירופה