עסקאות ותיקים חדשים

2015 / יוני 2015

ייצוג לומניס ברכישתה ע”י קרן XIO בעבור 510 מיליון דולר