עסקאות ותיקים חדשים

2020 / אוגוסט 2020

ייצוג המשקיעים ובעלי המניות בסבב השקעה של 200 מיליון דולר בחברת גונג