עסקאות ותיקים חדשים

2018 / יוני 2018

ייצוג קק”ל בעתירה נגד הייצוג הבולט של קק”ל במועצת מקרקעי ישראל