עסקאות ותיקים חדשים

2021 / יולי 2021

ייצוג חברת JFrog ברכישת חברת Vdoo תמורת 300 מיליון דולר