עסקאות ותיקים חדשים

2019 / יוני 2019

ייצוג (Israel Growth Partners (IGP בהשקעה ב- McMakler