עסקאות ותיקים חדשים

2017 / אפריל 2017

ייצוג Intec Pharma בהנפקה פרטית בשווי של 10 מיליון דולר