עסקאות ותיקים חדשים

2020 / דצמבר 2020

ייצוג חברת Innoviz בעסקת הנפקת ספאק (SPAC) בנאסדק לפי הערכת שווי של 1.4 מיליארד דולר