עסקאות ותיקים חדשים

2017 / אפריל 2017

ייצוג הן גופי ההשקעה IGP ו-Samsung והן החברה, Valens בסיבוב השקעה בשווי של כ- 60 מיליון דולר