עסקאות ותיקים חדשים

2021 / יולי 2021

ייצוג חברת Hewlett Packard Enterprise ברכישת Zerto תמורת 374 מיליון דולר