עסקאות ותיקים חדשים

2019 / דצמבר 2019

ייצוג הבאנה לאבס ברכישתה על- ידי אינטל