עסקאות ותיקים חדשים

2022 / אפריל 2022

ייצוג Granulate ברכישתה ע”י Intel בסכום של 650 מיליון דולר