עסקאות ותיקים חדשים

2022 / יוני 2022

ייצוג Global-e ברכישת Borderfree Technologies תמורת 100 מיליון דולר