עסקאות ותיקים חדשים

2011 / נובמבר 2010

Representation of Gazit Globe in its initial public offering in the NYSE