עסקאות ותיקים חדשים

2011 / נובמבר 2010

Representation of Gazit Globe in its acquisition of U. Dori’s for NIS 82 million