עסקאות ותיקים חדשים

2017 / אפריל 2017

ייצוג קרן ההשקעות הפרטית Francisco Partners בעסקת רכישת מחצית ממניות R2Net