עסקאות ותיקים חדשים

2013 / נובמבר 2012

Representation of Facebook in its acquisition of Onavo Mobile