עסקאות ותיקים חדשים

2015 / מרץ 2015

ייצוג חברת .eXelate, Inc ברכישתה על ידי חברת נילסן