עסקאות ותיקים חדשים

2021 / מרץ 2021

ייצוג חברת הפינטק eToro במיזוג עם חברת הספאק, FinTech Acquisition Corp. V, לפי שווי של 10 מיליארד דולר