עסקאות ותיקים חדשים

2015 / ינואר 2015

ייצוג חברת Equivio בעסקת המכירה לחברת Microsoft