עסקאות ותיקים חדשים

2022 / מאי 2022

ייצוג חברת אנרג’יאן ישראל לימיטד בהסכם אספקת גז טבעי בסכום כולל של עד 2 מיליארד דולר לתחנת הכח חגית מזרח