עסקאות ותיקים חדשים

2020 / ספטמבר 2020

ייצוג של חברת אנרג’יאן בחתימת הסכמי מכירת גז עם קבוצת אדלטק ושיכון ובינוי