עסקאות ותיקים חדשים

2017 / דצמבר 2017

ייצוג Energean בחוזה לאספקת גז