עסקאות ותיקים חדשים

2015 / דצמבר 2015

ייצוג חברת DVTEL ברכישתה על ידי חברת FLIR Systems Inc.