עסקאות ותיקים חדשים

2022 / אפריל 2022

ייצוג בנק דיסקונט בהנפקת מניות בשווי של 1.4 מיליארד שקל