עסקאות ותיקים חדשים

2018 / אפריל 2018

ייצוג דויטשה טלקום בסבב גיוס