עסקאות ותיקים חדשים

2017 / ינואר 2017

ייצוג Degania Silicone בעסקה למכירת מניות החברה ל Q Holdings