עסקאות ותיקים חדשים

2021 / פברואר 2021

ייצוג דניה סיבוס בע”מ וכן את בעלת השליטה בה, אפריקה ישראל להשקעות בע”מ, בהנפקה ראשונה לציבור והצעת מכר של מניות דניה סיבוס, בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בשווי של 1.65 מיליארד שקל