עסקאות ותיקים חדשים

2021 / אוגוסט 2021

ייצוג חברת CrazyLabs ברכישתה על ידי Embracer Group חברת אחזקות שוודית