עסקאות ותיקים חדשים

2020 / מאי 2020

ייצוג קרן הפרייבט אקוויטי Charelsbank ברכישת השליטה בחברת סייברביט בע”מ