עסקאות ותיקים חדשים

2022 / מאי 2022

ייצוג Buildots בסבב גיוס שלישי בסכום של 60 מיליון דולר