עסקאות ותיקים חדשים

2012 / נובמבר 2011

Representation of Broadlight in its acquisition by Broadcom for approximately $220 million