עסקאות ותיקים חדשים

2019 / ינואר 2019

ייצוג Bringg בסבב גיוס C