עסקאות ותיקים חדשים

2021 / ינואר 2021

ייצוג בון תור בחתימת הסכם לרכישת 50% נוספים ממניות חברת התחבורה הציבורית מטרופולין