עסקאות ותיקים חדשים

2020 / נובמבר 2020

ייצוג ביג מרכזי קניות במכתבי פנייה לקבינט הקורונה ובעתירה מנהלית שהוגשה לבג”ץ